AFGELAST: Regiodag 2020

Fietsersbond Zuidoost-Brabant

De regiodag 2020 op 28 maart a.s. zal niet doorgaan vanwege de coronavirus-maatregelen. We hopen op ieders begrip hiervoor.
Of de regiodag naar een latere datum wordt verschoven is nog niet besloten, hier komen we nog op terug.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de afdeling Zuidoost-Brabant via [email protected].

Het bestuur van de afdeling Zuidoost-Brabant van de Fietsersbond nodigt de leden uit voor de Jaarvergadering en Regiodag 2020 die zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart in Café-Restaurant de Zwaan, Markt 9, 5691 AR Son en Breugel.

Routebeschrijving met openbaar vervoer:
Vanaf Eindhoven Centraal: Arriva Bus 156 richting ‘s-Hertogenbosch, 157 richting Oss. Uitstappen bushalte Raadhuisplein.

Opgave deelname regiodag:
Uiterlijk 20 maart liefst per e-mail naar [email protected] of telefonisch aan Marten Sikkens (06-26832435) onder vermelding van het aantal personen en of u wel of niet deelneemt aan de lunch.

Programma:

10.00 – 10.30Ontvangst met koffie/thee
10.30 – 10.35Welkom door Annemie Driessen, voorzitter van de Fietsersbond Zuidoost-Brabant.
10.35 – 12.30Jaarvergadering Afdeling Zuidoost-Brabant (zie hieronder de Agenda)
12.30 – 13.30Lunch
13.30 – 14.00Presentatie namens de gemeente Son en Breugel door Jan Boersma (wethouder), Hugo Smits en Frank van Gorp
14.00Fietstocht in de omgeving langs diverse hotspots
ca. 15.30Afsluiting en napraten/borrelen bij de Sonse Jachthaven, Kanaaldijk Zuid 2, 5691 NL Son en Breugel. Dit is op 1 km afstand van de Zwaan en niet ver van bushalte Kanaalbrug. 

Agenda van de jaarvergadering:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 13 april 2019 in Eindhoven
 3. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020
 4. Verslag en benoeming kascommissie
 5. Bestuursverkiezing:
  • Voorzitter: Annemie Driessen (herkiesbaar)
  • Penningmeester: Gerard van den Broek (herkiesbaar)
  • Secretaris: vacature
  • Bestuurslid: Marten Sikkens (herkiesbaar)
 6. Uitreiking Jacques de Jonge Trofee
 7. Overzicht regio en onderafdelingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Categorieën