Fietsstraten

‘Fietsstraat’ is een term die steeds vaker opduikt. In eerder onderzoek naar ervaringen met fietsstraten is een fietsstraat omschreven als:

‘Een straat binnen een verblijfsgebied die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is, maar waarop ook in beperkte mate autoverkeer voorkomt. Een belangrijk kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets’ (Andriesse, Rinkel e.a 2001).

In Nederland heeft een fietsstraat geen echte juridische status (in Belgie inmiddels wel!). Voorlopig moeten we onder een fietsstraat verstaan een straat die wordt gekenmerkt door de inrichting in overeenstemming met bovenstaande. Een fietsstraat is dus niet alleen een fietstraat als er een bord “fietsstraat” staat!

Zie voor meer informatie het artikel in Ventiel 150 en ook onderstaand document.

pdf ⋅ 6 MB

CROW Fietsstraten in Hoofdfietsroutes

Download