Fietsstroken

Veel wegbeheerders worstelen met de toepassing van fiets-, kant- en suggestiestroken. Ze willen graag iets doen voor fietsers, maar er is weinig ruimte. Het resultaat is een grote diversiteit aan fietsstroken, brede uitwijkstroken en smalle fietssuggestiestroken. Het is de vraag of weggebruikers het verschil zien tussen al die stroken en weten welk gedrag er van hen verwacht wordt.

Zie hieronder voor een discussienota van CROW/Fietsberaad over dit onderwerp.

pdf ⋅ 1 MB

Discussienotitie_fietsstroken_11feb2014-def

Download