Brainport Duurzaam Slim Verbonden

Een maatregelenpakket voor een regio waar fiets, openbaar vervoer en auto elkaar uitstekend aanvullen.

De regio Zuidoost-Brabant, een regio waar fiets, openbaar vervoer en auto elkaar uitstekend aanvullen, met ‘Living labs’ en ‘proeftuinen’ waar gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, samenwerken aan de slimme mobiliteit van nu en de toekomst. Een Zuidoost­Brabant dat over de weg, het spoor en door de lucht uitstekend verbonden is met de rest van de wereld. Een regio van innovatie en toptechnologie die hierdoor nog beter kan werken aan zijn internationale status als economische wereldspeler met een hoge kwaliteit van leven.

Dit wenkend toekomstbeeld staat centraal in de Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio Eindhoven, Brainport Duurzaam Slim Verbonden. Hierin presenteren de 21 gemeenten uit de regio, samen met de gemeente Veghel, een breed pakket van maatregelen en plannen.

Het rapport kunt u hieronder downloaden.

 

pdf ⋅ 11 MB

Rapport Brainport Duurzaam Slim Verbonden 15 juli 2016

Download