Vrijwilligers gezocht!

De Fietsersbond afdeling Zuid-Oost Brabant kan nog steeds hulp gebruiken voor afgebakende taken. Afgebakend in de zin dat het in een korte tijd gedaan kan worden en afgebakend omdat het om een specifiek onderwerp gaat.

Wie heeft interesse?

Graag aanmelden via e-mail aan: [email protected]

TAKEN:

 1. Secretaris gezocht: Marten Sikkens heeft aangegeven minder activiteiten te gaan doen in het bestuur. Hij wil wel bestuurslid blijven maar de secretarisfunctie zou  hij graag overdoen.
  Binnen het bestuur ( voorzitter, penningmeester, secretaris) hebben we een heel open functieverdeling. De taken die er zijn verdelen we onderling. Daardoor zouden we al geholpen zijn met een vrijwilliger die één of enkele afgebakende taken over zou willen nemen.
  Nadere informatie kun je krijgen door een bestuurslid te bellen of te mailen. De gegevens staan bij “Organisatie van de regio” achterin het Ventiel.
 2. Inhoud website: We willen meer via onze website communiceren met onze leden. Er is heel veel te doen op fietsgebied in onze regio. En daar wordt dus veel over gezegd en geschreven. Wij zoeken iemand om dit te verzamelen, dit leesbaar en publicatieklaar te maken zodat de webmaster dit allemaal op onze site kan plaatsen.
 3. Verkeerslichtmetingen: Wij hebben enkele jaren geleden een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle verkeerslichten in Zuidoost Brabant. Ondertussen zijn er op enkele plaatsen verkeerslichten bijgekomen en zijn er kruispunten gewijzigd.
  Wij zijn op zoek naar leden In Eindhoven, Deurne, Nuenen, of Valkenswaard, die aan de hand van een formulier de tijden en eigenschappen van verkeerslichten willen opnemen. Het gaat om:

  • 4 verkeerslichten in Deurne
  • 2 verkeerslichten in Nuenen
  • 4 verkeerslichten in Valkenswaard
 4. Inventarisatie van infrastructurele zaken: Stuur ons graag foto’s en straat / kruispunt en plaats waar jullie de volgende zaken aantreffen:
  • Middengeleiders: Zowel goede als slechte voorbeelden van eilandjes.
   Stuur ons graag foto’s en straat / kruispunt en plaats waar het goede of slechte voorbeeld is.
  • Toegang van ventwegen.
   Bv langs de ring (gaat met name om plaatsen waar geen snelheidsbeperkende maatregelen zijn genomen voor auto’s die de ventweg opschieten). Stuur ons graag foto’s en straat / kruispunt en plaats waar men te hard de ventweg op kan rijden omdat er geen snelheidsremmers zijn.
  • Paaltjes waar ze echt geen toegevoegde waarde hebben. Stuur ons graag foto’s en straat / kruispunt en plaats waar het paaltje geplaatst is.

Categorieën