Paaltjes op fietspaden

Paaltjes op fietspaden kunnen een goedkope en effectieve manier zijn om auto’s te weren, maar ze zijn ook een bron van ongemak en onveiligheid. Jaarlijks raken een paar honderd fietsers ernstig gewond als gevolg van aanrijdingen met paaltjes. Ons bereiken regelmatig meldingen van aanrijdingen en bijna-aanrijdingen met dergelijke paaltjes.

Vanwege de nadelen beveelt het CROW dan ook al jaren aan om paaltjes alleen toe te passen als dit strikt noodzakelijk is. In de praktijk blijkt die noodzaak lang niet altijd duidelijk. Het Fietsberaad heeft een keuzeschema opgesteld dat wegbeheerders moet helpen bij de afweging of dergelijke paaltjes nodig zijn of juist niet, zie onderstaand bestand.

pdf ⋅ 471 KB

Keuzeschema_paaltjes_op_fietspaden_versie1

Download