Nieuwe fietsverbindingen in de Kempen

image001

Na vele jaren van bijna geen fiets-nieuws in de Kempen staan er nu diverse projecten op stapel. André Huijbregts maakte een overzicht van de plannen, inclusief het realiteitsgehalte.

Project N284

Onderdeel van het project N284 is het upgraden van de fietsverbinding van Reusel via Bladel en Hapert richting stedelijk gebied. Hiervoor komt tussen Reusel en Bladel een tweerichtings snelfietspad aan de Noordzijde van de N284. Bij Bladel komt een 1e fietstunnel bij de Europalaan zodat de kern van Bladel veilig naar het Sportterrein én het Industrieterrein de Sleutel kan gaan. Het snelfietspad gaat dan door Bladel over het Heeleind, maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Deze straat kent 14 zijwegen en de aanwonenden zien een inrichting met een snelfietspad niet zo zitten. Bij de Lange Trekken, het laatste kruispunt van de N284 met Bladel, komt een 2e fietstunnel en het snelfietspad gaat dan aan de zuidkant van de N284 verder. Hierdoor hoeft de schooljeugd uit Hapert zowel bij Hapert als bij Bladel niet over het kruispunt, maar blijft aan de zuidkant rijden tot de 2e fietstunnel bij Bladel. Niet alle kruispunten met een VRI krijgen een tunnel, alleen die waar nu zware capaciteitsproblemen zijn.

De Kempen – Stedelijk Gebied A: Hapert-Veldhoven

Bij Hapert ligt al een fietstunnel aan de Zuidkant bij het kruispunt waar de N284 aftakt naar de snelweg A67 afslag Hapert. Volgens de plannen komt het snelfietspad vanaf Hapert aan de zuidkant te liggen met de rotonde bij Duizel en de nieuw geplande fietstunnel bij Eersel bij het kruispunt naar Postel. Vanaf dit kruispunt ligt al een tweerichtingsfietspad tot aan Rotonde de Stuiver met de N397. Vandaar blijft het snelfietspad dan aan de zuidkant tot aan Steensel en vanaf Steensel tot aan de grens met Veldhoven.

Steensel wil van de tweedeling af door de oude provinciale weg die het dorp in tweeën splitst. De nu doorgaande weg wordt straks een fietsstraat en de nu leegstaande kerk in het midden wordt het nieuwe gemeenschapshuis met een kerkplein.

Daarnaast staat een fietsviaduct over de snelweg gepland om de kern Eersel met het industrieterrein Meerheide en de nieuwe geplande mobiliteitshub ongeveer ter hoogte van het E3 strand te verbinden.

Veldhoven

Veldhoven heeft met de aansluiting Zilverackers (Veldhoven-West) en de verbouwing van de Kempenbaan (om ASML en het ziekenhuis beter bereikbaar te maken) ook een snelfietspad vanaf de gemeentegrens met Eersel langs de Locht en de Kempenbaan aangelegd, inclusief een apart fietsviaduct (Zie Ventiel 181). Op het waarschijnlijk drukste kruispunt in de Kempen (nieuwe N69-Westparallel kruist met de Locht bij Koningshof) wordt nu helaas geen fietstunnel gerealiseerd. Dit heeft al tot reacties in het Eindhovens Dagblad geleid. Vanuit Eersel is in 2013 in een zienswijze al hierop aangedrongen, maar Veldhoven gaf toen aan dat dit kruispunt voldoende capaciteit heeft.

De Kempen- Stedelijk Gebied B : Bergeijk-Veldhoven

Bergeijk heeft een fietsviaduct gepland bij de kruising van de Enderakkers met de N397. Het snelfietspad gaat dan via de Eikestraat en de Hobbel (Walik) ingericht als fietsstraat via de Broekhovenseweg naar de Volmolenweg. Daarbij is nog een fietsviaduct over de nieuwe N69/Westparallel nodig, naast het nu in aanbouw zijnde viaduct van de Broekhovenseweg.

Lokale fietsverbindingen

De aanleg van de Diepveldenweg tussen Eersel en Bergeijk die als een randweg het verkeer van Bergeijk naar de N397 zal gaan leiden, leidt tot een ovonde met de weg Eersel-Bergeijk (de weg Stokkelen/Eerselsedijk).

WhatsApp Image 2021-08-14 at 16.01.04
Een van de nieuwe tunnels tussen Eersel en Bergeijk – foto © Bart Brouwers

Bij de Ovonde zijn nu twee fietstunnels gereed. Aan de Eerselse kant is het tegelfietspad vervangen door een asfalt fietspad buiten de bebouwde kom, binnen de bebouwde kom is een gedeelte opnieuw bestraat en de rest (Fase 2) staat de komende jaren in de planning. De breedte is nauwelijks gewijzigd en komt op 2.10 meter, de fietstunnels op 2.40 meter. Aan de Bergeijkse kant wordt het fietspad in beton uitgevoerd, betonplaten binnen de bebouwde kom in verband met onderliggende kabels en gestort beton buiten de bebouwde kom, beide met een breedte van 2.80 meter. Bergeijk hoopt dit in mei 2022 gereed te hebben.

Hoe reëel zijn al deze plannen?

Project N284 wordt betaald door Provincie (90%), gemeente Bladel (10%) en gemeente Reusel (1%), waarbij Bladel uitziet naar de twee fietstunnels en betere ontsluiting voor de auto’s van Industrieterrein de Sleutel. Enig pijnpunt is of het snelfietspad over het Heeleind gaat of een andere route krijgt. Op 7 Juli (Provincie en Reusel) en 9 Juli (Bladel) zijn de tracés goedgekeurd, behalve het stuk over het Heeleind. Zie https://n284.nl/.

Eersel-Bergeijk (Stokkelen-Eerselsedijk). Fase 1 aan de kant van Eersel is gereed, de Ovonde met twee fietsviaducten zijn gereed en open en Bergeijk wil in mei 2022 aan hun kant het fietspad verbreed hebben.

Het project Fietsverbindingen Kempen-Stedelijk gebied wordt mede ingegeven door de toegenomen drukte op de A67. Voor de uitvoering wordt gerekend op meerdere jaren. Echter als een zware bijdrage van de gemeente wordt gevraagd, krijgt het project vanzelf vertraging. Het fietsviaduct over de A67 bij Eersel is voor Eersel een randvoorwaarde om een mobiliteitshub (met overstap functionaliteit) te faciliteren. Eersel heeft al groen licht gegeven voor de transformatie van de kerk tot gemeenschapshuis in Steensel op 13 juli, en het budget voor transformatie in Steensel van doorgaande weg naar fietsstraat is al gereserveerd. Na openstelling van de nieuwe N69 kan hier de schop in de grond. Bergeijk heeft het voorkeurstracé via Eikestraat en de fietsstraat bij de Hobbel op 6 juli in de gemeenteraad vastgesteld, mede naar aanleiding van klachten over de intensiteit van het verkeer bij de Hobbel. 

De plannen kunnen worden nagelezen op https://wijcreerenruimte.nl/projecten/kempengemeenten/ – de inspraak loopt tot 10 september 2021.

Categorieën