Gemert: Vermenging verkeerssoorten zorgt voor risico voor fietsers

Willem de Haasstraat
De rijbaan van deWillem de Haasstraat in Gemert-dorp is weliswaar versmald, maar de ligging met de chicane nodigt het autoverkeer nog steeds uit tot “grensoverschrijdend gedrag”. Anders gezegd: het idee van vermenging (shared spaces) is weliswaar goed, maar dat werkt natuurlijk alleen als elke weggebruiker zich netjes gedraagt. De realiteit toont helaas het tegendeel.
De straat is onderdeel van het project ‘St. Annastraat’. Het advies naar de projectleider was om ‘kleurafscheiding’ met klinkers op de fietsstrook aan te leggen. Weliswaar werd de rijbaan versmald en heeft het fietsersverkeer nu meer ruimte (om en nabij 1.70m, inclusief gootje voor regenwaterafvoer), maar tegelijk zijn chicanes juist bedoeld om verkeer sneller te verwerken.
Daar komt nog bij dat zwaar vrachtverkeer, in Gemert-Bakel zeer gebruikelijk, het fietsen zeker niet veiliger maakt. Landelijk ziet de Fietsersbond in vergelijkbare situaties het aantal (fiets)ongevallen stijgen.
Als Fietsersbond hebben we liever een meer opvallend, gekleurd fietsvak, met, als concessie, een onderbroken witte streep. Saillant detail trouwens: in het Gemerts Nieuwsblad van 2 maart j.l.: “Fietsvak project St. Annastraat krijgt rode kleur”.
Minstens zo saillant: voor het project werd een bedrag in tonnen door de provincie bijgedragen, “ten behoeve van duurzame verkeers- en fietsveiligheid”.

Categorieën