Teken de petitie voor veiligheid Opwettenseweg in Nuenen!

Toename autoverkeer dreigt de weg steeds onveiliger te maken

Situatiefoto Opwettenseweg in Nuenen

De onveilige situatie op de Opwettenseweg in Nuenen is de laatste tijd al vaker onderwerp van gesprek geweest in het Nuenense. De historische lintweg, die dagelijks door veel fietsers vanuit Nuenen, Gerwen en Lieshout wordt gebruikt, loopt tijdens de spits vol met sluipverkeer. Maar ook op rustige momenten van de dag moet de weggebruiker hier alert zijn, want juist dán wordt er vaak veel te hard gereden door het autoverkeer.

In de nabije toekomst dreigt de onveiligheid alleen maar toe te nemen door de aansluiting op nieuwe wijk Nuenen-West. Hierdoor neemt de verkeersdrukte almaar toe, waardoor het ongevallenrisico aanzienlijk blijft stijgen. Daarmee lopen alle deelnemers aan het verkeer op de Opwettenseweg, van jong tot oud, meer en meer gevaar.

Bezorgde Nuenenaren hebben de handen ineen geslagen: de Fietsersbond Nuenen, Veilig Verkeer Nuenen werken nu samen met het actiecomité ‘Opwettenseweg Veilig!’ om de riskante situatie onder de aandacht te brengen. Zij vragen aan de Nuenense gemeentepolitiek om bij het invullen van de mobiliteitsplannen rekening te houden met de gevaarlijke situatie op de Opwettensweg.

Fietst u ook wel op de Opwettenseweg en deelt u onze zorgen? Teken dan hier de online-petitie van het actiecomité!

Categorieën