Regiodag Fietsersbond Zuidoost-Brabant

Zaterdag 11 juni kon eindelijk weer eens een Jaarvergadering/Regiodag worden gehouden. Deze vond plaats in café-restaurant De Zwaan in Son en Breugel. Met zo’n 25 deelnemers begon de Jaarvergadering met het gebruikelijke financiële overzicht waarna de verkiezing van het afdelingsbestuur werd gehouden.

Voorzitter Annemie Driessen en bestuurslid Dick Verhaart waren herkiesbaar en werden herkozen door de vergadering. Als opvolgers van de niet herkiesbare bestuursleden Marten Sikkens (secretaris) en Gerard van den Broek (penningmeester) werden door de vergadering Hans Freriks en Frank Meertens gekozen.

Vervolgens presenteerden de onderafdelingen en contactpersonen hun “highlights” op fietsgebied en kregen we een presentatie van de gemeente Son & Breugel. Na de lunch volgde een presentatie van de Provinciale Fietsersbond waarna er op de fiets werd gestapt voor een rondrit door Son en Breugel. De zonnige dag werd afgesloten met een drankje op het terras van De Zwaan. Daar konden we nog genieten van de toespraak en het lied (“We zullen fietsen, zeven dagen lang…”) van Dies van Soelen.

Onder deze link vindt u alle presentaties.

Categorieën