Even voorstellen: nieuw bestuur voor Zuid-Oost Brabant

Werkgebied41

Tijdens de Jaarvergadering / Regiodag van 11 juni jl. zijn een nieuwe secretaris en penningmeester benoemd als opvolgers voor respectievelijk Marten Sikkens en Gerard van den Broek. Een goede gelegenheid om het hele bestuur van de regio Zuidoost-Brabant aan jullie voor te stellen.

Voorzitter: Annemie Driessen

P5 Portret Annemie Driessen

Via Janny en Klaas Groot kwam ik indertijd, toen we, mijn partner en echtgenoot Hans Kalkhoven en ik, in Gerwen woonden, in aanraking met de Fietsersbond. Waarschijnlijk ben ik al zo’n 35 jaar lid. Sedert 2010 ben ik actief lid van de Fietsersbond afdeling Eindhoven. Op een regio jaarvergadering 2012 in Eindhoven zijn Marten Sikkens en ik lid van het regiobestuur geworden. Marten is er na 10 jaar mee opgehouden. Op fietsvakantie ga ik nooit. Wij, mijn man Hans en ik, zijn utilitaire fietsers, zoals Pieter Nuiten het zo mooi kan zeggen. Hans is gepensioneerd en ik ook, onze vier kinderen zijn de deur uit. Sedert 4,5 jaar zijn wij de molenaars van de Genneper watermolen, alwaar we alles zelf malen, behalve het amandelmeel. We malen zo’n ton per maand.

Penningmeester: Frank Meertens

P5 Portret Frank Meertens

In 2005 ben ik in Son en Breugel komen wonen en vanaf dat moment ook veel meer gaan fietsen. Logisch vervolg was om ook lid te worden van de Fietsersbond. Na een paar jaar slapend lid te zijn geweest ben ik ingegaan op een enquête van het regiobestuur om actief te worden. In 2015 ben ik gestart als contactpersoon voor de gemeente Son en Breugel. Al vrij snel sloot Renzo Noben zich aan. Met z’n tweeën proberen we de belangen voor de fietser scherp te houden bij de gemeente en de politiek. Vanaf de zomer van 2022 ben ik ook gestart als penningmeester voor Regio Zuidoost-Brabant. Enkele keren per week fiets ik het traject van Son en Breugel naar de High Tech Campus. En in mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag. Zo zie ik redelijk wat van de omgeving en de infrastructuur in de omliggende gemeenten.

Secretaris: Hans Freriks

P5 Portret Hans Freriks

Na vele jaren tussen Amsterdam en Utrecht gependeld te hebben met auto, motor en OV besloot ik om in 1983, bij mijn verhuizing naar Brabant, op fietsafstand van mijn nieuwe werk te gaan wonen. En dat was een goed besluit: wat is er mooier dan naar je werk te fietsen? Al gauw kwam ik er achter dat de fietsvoorzieningen beter konden en ben daarom in 1991 lid geworden van de Fietsersbond. Lange tijd als “gewoon” lid, maar later ben ik begonnen met het bezorgen van het Ventiel en in 2018 ben ik Ans en Wim gaan helpen met het maken van de adreslabels. Dat doe ik nog steeds, nu René van de Laar en Annemie de distributie van het Ventiel verzorgen. Als gezegd ben ik altijd een woon-werk fietser geweest, maar sinds ik 2 jaar geleden met pensioen ben gegaan ontdek ik ook het recreatief fietsen en is er ook tijd gekomen om meer te gaan doen voor de Fietsersbond.

Bestuurslis: Dick Verhaart

P5 Portret Dick Verhaart

Ik ben vanaf het begin lid van de ENWB/ENFB/Fietsersbond. In de begintijd was ik, in Leiden, lid van de kerngroep en zat ik ook, namens de Fietsersbond, in de gemeentelijke verkeerscommissie. Na mijn verhuizing naar Eindhoven, 1980, werd ik min of meer slapend lid, mijn activiteiten beperkten zich tot dagelijks fietsen naar het werk en plezierritjes.

Een paar jaar geleden, na mijn pensionering, werd ik door de onvolprezen Gerard van den Broek gevraagd om weer actief te worden. Ik heb geholpen een regulier contact tussen Fietsersbond en gemeente Veldhoven tot stand te brengen, dit heb ik nu grotendeels over kunnen dragen aan de nieuwe contactpersoon in Veldhoven, Willem de Bruijn. Ik wil ook in andere gemeenten waar dit nog niet het geval is, gaan kijken of we zoiets samen met onze leden die daar wonen tot stand kunnen brengen. Sinds het aftreden van Marten Sikkens vertegenwoordig ik de Fietsersbond in het regionaal verkeersoverleg TOVER (gemeenten, provincie, MRE). Met mijn werk voor de Fietsersbond hoop ik te bereiken dat de fietser in de dagelijkse praktijk nog iets terugvindt van de hoogdravende, maar vaak holle, woorden uit alle gemeentelijke en provinciale plannen.

Categorieën