Eindhoven timmert aan de fietsenstalling

WhatsApp Image 2021-08-14 at 13.19.20

Elke fietstocht begint en eindigt met het stallen van je fiets. Thuis, op je werk, bij de winkel, de sportclub of de bibliotheek. En het is al lang bekend dat de kwaliteit van de stallingen bepalend is voor de kwaliteit van de fiets die mensen gebruiken. Het fenomeen ‘stationsfiets’ bestaat vooral omdat de stallingsmogelijkheden op stations vaak erbarmelijk waren, met alle gevolgen voor de staat van je fiets. Pieter Nuiten maakt de balans op voor Eindhoven.

Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor goede stallingsmogelijkheden. ProRail en NS doen hun best met ‘ruimte voor de fiets’, er is een landelijk keurmerk Fietsparkeur voor klemmen die diefstalbestendig zijn en lief voor je fiets, en bij het Fietsberaad (kenniscentrum voor fietsen en alles wat daar mee te maken heeft) komt ook steeds meer aandacht voor het stallen, bijvoorbeeld in ‘Fietsberaadpublicatie 36: Fietsparkeren bij grootschalige wooncomplexen’. Het is wel een kwestie van lange adem. Over ‘Ruimte voor de Fiets’ is pas een boek verschenen met ervaring over de laatste 20 jaar: ‘Fietsparkeren bij stations – 20 jaar ontwikkeling, ontwerp en realisatie’.

Eindhoven timmert ook aan de weg, of beter, de fietsenstalling. Vanuit de Fietsersbond zijn we daar op verschillende manieren bij betrokken. Van groot naar klein:

Op verzoek van vooral D66 is het afgelopen jaar gewerkt aan een Fietsparkeerstratgie. Een alomvattend beleidsstuk waarin de ideeën voor de komende jaren uiteen worden gezet. Focus ligt op de binnenstad, minus de stationsomgeving, niet op de hele stad. We hebben er onder meer voor gezorgd dat in de strategie aandacht is voor verschillende doelgroepen. Een bewoner van de binnenstad stelt immers andere eisen dan iemand die komt winkelen. Ook hebben we er voor gezorgd dat bij evenementen (denk DDW, GLOW) een voorstel gedaan moet worden voor fietsparkeren. Belangrijkste punten uit de strategie zijn een verdubbeling grofweg van het aantal fietsparkeerplaatsen waarvan 65% inpanding en 35% op maaiveld. Dat betekent dus ook extra inpandige stallingen zoals 18 septemberplein of Heuvelgalerie. Het zal ook veel creativiteit (en vasthoudendheid) van de gemeente vragen om dat voor elkaar te krijgen als onderdeel van ontwikkelingen als het VDMA-terrein en het Schellensterrein aan de Vestdijk, het Fens-terrein aan de Keizersgracht. Het oude V&D-gebouw is wat dit betreft al een gemiste kans. Een andere mogelijkheid is om autoparkeergarages deels om te bouwen tot fietsparkeergarage. Tot slot komen er andere eisen aan het aantal fietsparkeerplaatsen voor bezoekers, van 0,2 naar 0,5 per woning.

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen om de bewaakte stallingen gratis te houden, ook als meer dan 24 uur wordt geparkeerd. Voor de liefhebbers: zie https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agenda/action=view/id=1342 voor meer informatie.

Een stukje praktischer is het aangenomen voorstel voor kwaliteitseisen van inpandige fietsenstallingen. Hiermee wordt geregeld dat in nieuwe (woon)gebouwen de kwaliteit van de fietsklemmen op orde is, dat er voldoende parkeergelegenheid is (minimaal 2 per woning), dat de fietsenstalling goed bereikbaar is (geen steile hellingen), voldoende manoeuvreerruimte, voldoende ruimte voor buitenmaatse en elektrische fietsen, niet te ver van de officiële toegang, goed verlicht. Voor woongebouwen worden privé-fietsenstallingen niet verplicht, het kunnen dus ook semi-openbare, grotere stallingen zijn. Voor de leden van de Fietsersbond wellicht niet altijd een goede oplossing, maar voor veel anderen wel. Op ons verzoek zijn de stallingen wel beperkt tot ruimtes per 100 woningen.

Ook hier voor de liefhebbers: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/search/action=showgb/item=2152/Bijlage_1_-_Kwaliteitseisen_inpandige_fietsenstallingen.pdf

En nog wat praktischer: Eindhoven heeft ook een eigen rekentool om te bepalen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een nieuw project: https://parkeernota.eindhoven.nl/rekentool-parkeerbehoefte/rekentool-parkeerbehoefte-fiets

De stationsstallingen in Eindhoven gaan de komende periode ook echt aangepakt worden. Met aan de noordzijde een nieuw gebouw naast het kantoorgebouw ‘Noordzicht’ (in plaats van het huidige fietsparkeerterrein), aan de zuidzijde ondergronds tussen station en stationsweg. Het ontwerp voor die eerste is gereed, de tweede kost nog wel veel hoofdbrekens. Wij pleiten ervoor om de stalling goed bereikbaar te houden, zowel vanaf het fietspad als vanaf het stationsgebouw. Ook hier een kwestie van lange adem helaas.

Het gebouw aan de noordzijde krijgt twee verdiepingen, met hoog/laagstallingen. Er is in het ontwerp veel aandacht voor duurzaamheid. En er komt gelukkig een verbinding met de bestaande ondergrondse stalling.

Categorieën