Denk mee over de N272 en N615 Beek en Donk – Gemert

De provincie voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. De provincie vraagt iedereen mee te denken.

Hot items zijn onder meer de fietsbrug bij Beek en Donk en de nieuw aan te leggen vrijliggende fietspaden rondom de rotonde Oudestraat / ‘Jos Maas’ in Gemert. Daarnaast ook de mogelijke afsluiting van de Broekstraat in Gemert, terwijl je dat ook kunt zien als een mooie aansluiting op het doorgaande (SFR) fietsnetwerk Helmond-Eindhoven-Den Bosch.

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit, stelt de provincie nu vast. Daarom heeft ingenieursbureau Arcadis in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzocht hoe het verkeer op delen van de N272 en N615 zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende knelpunten gevonden en oplossingen onderzocht. Het projectteam deelt via deze website welke oplossingen als beste uit het onderzoek komen. Lees meer over de achtergrond van het project.

Op de site van de provincie kan gereageerd worden op een aantal stellingen die ook voor fietsers interessant zijn. Ook kan er gereageerd worden op de deelplannen zelf.

Direct naar de stellingen

Direct naar de plannen

 

Screenshot 2021-03-18 at 10.31.10
Een aantal van de deelplannen op de site van de provincie

Categorieën