Vrijwilligers gezocht!

De Fietsersbond afdeling Zuid-Oost Brabant kan nog steeds hulp gebruiken voor afgebakende taken. Afgebakend in de zin dat het in een korte tijd gedaan kan worden en afgebakend omdat het om een specifiek onderwerp gaat.

Er zijn al enthousiaste leden die al aan de slag zijn gegaan met een aantal taken, maar er zijn nog acht taken die openstaan.  Wie heeft interesse?

 

TAKEN:

1. Wij zijn op zoek naar een verkoper voor advertenties in ons Ventiel.
Het zou mooi zijn als er advertenties bijkomen. Natuurlijk moeten de adverteerders wel passend zijn voor onze doelgroep.

2. Ondersteuning Fietsersbond in Waalre.

3. Zoeken naar fietsplannen op de websites van de 21 gemeentes in deze regio.

4. Veldhovenaar die wil helpen met de beoordeling van de fietsbelangen bij de ombouw van de westkant van de Kempenbaan, de rondweg bij de nieuwe wijk Zilverackers en de aansluitingen N69 / A67 en deze rondweg in Veldhoven.

5. Beoordeling van de fietsbelangen in de plannen van InnovA58

6. Iemand die wil nagaan wat de meerwaarde is van het Jaar van de Alertheid (Provincie) voor de fietser.

7. De provincie Noord Brabant gaat een Omgevingsvisie maken.
Naast de provincie zullen ook de gemeentes een Omgevingsvisie moeten samenstellen. Onderdeel hiervan is het “Verkeer en Vervoer”.
Wat wij, als regiobestuur, graag willen weten is:
de stand van zaken in de 21 gemeentes die deel uitmaken van de MRE.
Zijn er gemeentes die al een omgevingsvisie klaar hebben ?
Zo ja: welke en wat staat er in de “Verkeer en Vervoer” hoofdstukken ?

8. Omgevingsvisie, deel twee:  Wie wil een samenvatting maken van het hoofdstuk “Verkeer en Vervoer” in zijn gemeente ?

 

Graag aanmelden via e-mail aan: zuidoostbrabant@fietsersbond.nl

Hartelijk bedankt.