Vreemde voorrangssituatie voor fietsers op de Liesselseweg in Deurne

In Deurne aan de Liesselseweg is een ongebruikelijke voorrangssituatie gecreëerd door de gemeente Deurne ten behoeve van de firma Knapen (fabrikant van grote aanhangers). Overal heeft de fietser op de Liesselseweg voorrang maar daar nu niet meer. Als reden wordt opgegeven dat er veel buitenlandse vrachtwagenchauffeurs komen die niet bekend zijn met fietsers (???). Het voorrangsfietspad wordt daar omgeleid en de fietsers moeten aan het verkeer op de uitrit voorrang verlenen.

Wij hebben als Fietsersbond bezwaar aangetekend bij de Bezwarencommissie tegen het verkeersbesluit van de gemeente. Dat is een slepende kwestie geworden waarbij we de gemeente Deurne in gebreke hebben gesteld omdat ze niet tijdig op onze bezwaren hebben gereageerd. Daardoor heeft de gemeente ons een dwangsom van 700 euro moeten betalen wegens het overschrijden van de wettige reactietermijn. Wij zullen dit geld nuttig gaan besteden aan fietsvoorzieningen in Deurne!

Uiteindelijk is ons bezwaar ongegrond verklaard, zij het dat het verkeersbesluit wel aangevuld moet worden met een meer uitgebreide motivering. De motivatie voor het ongegrond verklaren is overgenomen van het advies van de bezwaarschriftencommissie. Het advies komt erop neer dat de gemeente voldoende de alternatieven heeft onderzocht maar onvoldoende heeft onderbouwd waarom dit alternatief is gekozen. De gemeente heeft een beoordelingsmarge hiervoor en daar heeft ze (juridisch) correct gebruik van gemaakt.

De Fietsersbond gaat samen met Veilig Verkeer Nederland de uitspraak nauwkeurig lezen en bepalen of vervolgstappen mogelijk kunnen zijn.

Het fietspad langs de Liesselseweg ter hoogte van de uitrit van Knapen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *