Officiële opening van de Europalaan in Nuenen

Op 19 april is de gereconstrueerde Europalaan met de nieuwe HOV2-busbanen nu ook officieel geopend, in combinatie met de opening van het nieuwe busstation aan de Montgomerylaan in Eindhoven.

Voor de fietsers is de situatie duidelijk verbeterd nu de fietspaden parallel aan de Europalaan overal voorrang hebben, de ventwegen fietsstraten zijn geworden en sommige stukken fietspad sterk zijn verbeterd, zoals het gedeelte aan de zuidzijde tussen Vallestap en Lyndakkers.

De automobilisten moesten in het begin nog wat wennen aan de opzet van de pleintjes, die géén rotondes meer zijn maar pleintjes met voorrang voor het doorgaand verkeer op de Europalaan. Verder zorgden de uitritconstructies zoals bij de kruising Parkstraat-Vallestap in het begin voor verwarring over de voorrang. Nu lijkt dat allemaal achter de rug en wordt de vlotte doorstroming op de Europalaan alom gewaardeerd.

Wij houden als Fietsersbond, samen met VVN Nuenen, de situatie goed in het oog en zullen aandringen op een evaluatie in de loop van dit jaar om te kijken waar dingen (nog) beter kunnen.

Wethouder Martien Jansen van Nuenen spreekt de genodigden toe tijdens de feestelijke opening van de Europalaan op 19 april j.l.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *