Gevraagd: eindredacteur Ventiel

Wegens het vertrek van de huidige eindredacteur van Ventiel is de redactie op zoek naar een vervanger. Het gaat om een vrijwilligersfunctie. De tijdsinvestering varieert, afhankelijk van de eigen wensen en mogelijkheden, van 10 tot 40 uur per nummer.

Ventiel, het blad van de Fietsersbond afdeling Zuidoost Brabant, verschijnt vier keer per jaar. Een klein team van enthousiaste vrijwilligers is verantwoordelijk voor de eindredactie, de vormgeving en de advertentieacquisitie. De meeste artikelen voor het Ventiel worden aangeleverd door ( actieve) leden van de regionale onderafdelingen van de Fietsersbond.

De werkzaamheden van de eindredacteur houden in:

  • Redigeren van de aangeleverde kopij. D.w.z. teksten kritisch lezen en grammaticale fouten eruit halen, koppen maken, teksten eventueel verfraaien en/of inkorten.
  • Zelf onderwerpen bedenken en artikelen schrijven.
  • Meedenken bij de vormgeving.
  • Mensen stimuleren artikelen aan te leveren.

Van de eindredacteur verwachten we (enige) ervaring met het schrijven van artikelen en liefst ook met het redigeren van andermans artikelen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de eindredacteur van het Ventiel, e-mail: [email protected],com of 06 – 57569930. Of schrijven naar het redactieadres [email protected]

Categorieën