Raadsvergadering Nuenen 12 december 2019

Geen gelukkig 2020 voor de Nuenense fietsers!

Nee, helaas! Een flink aantal maatregelen die goed zouden zijn geweest voor de Nuenense fietsers werden op 12 december door de Gemeenteraad van tafel geveegd, onder het motto “ruim baan voor de auto”.

Wat is het geval? Deze en andere maatregelen, voorgesteld door de Werkgroep Mobiliteit om de toenemende verkeersdruk in Nuenen het hoofd te bieden, wachtten nog slechts op goedkeuring door de Raad. Het leek daarom een mooie start van 2020 te worden voor de Nuenense fietsers, maar daar kwam niets van terecht doordat de meerderheid van de Raad, zijnde de fracties van W70, CDA, Groen Links (ja echt!), De Combinatie, D66 en VVD, anders besliste.

Fietsveiligheid: de Opwettenseweg

Al lang geldt de Opwettenseweg als het gevaarlijkste knelpunt in Nuenen. Meer dan 800 fietsers, scholieren en forensen komen in de ochtendspits steeds meer in de knel door het toenemende autoverkeer. Daarom is al lang geleden uitgegaan van het autoluw maken of zelfs afsluiten van de Opwettenseweg voor doorgaand autoverkeer.
Helaas dreigt het in 2020 nog veel gevaarlijker te worden. De wijk Nuenen-West groeit in hoog tempo en vanwege de nieuwe basisschool “Het Mooiste Blauw” zal in de zomer de nieuwe weg Laan door de Panakkers, die nu nog afgesloten is, open gaan naar de Opwettenseweg. Dit leidt tot nóg meer autoverkeer en dat lijkt volstrekt onaanvaardbaar!

Wat vind de Raad hiervan? Die besluit dat de Opwettenseweg open blijft en niet autoluw mag worden, omdat (letterlijke tekst): “het van belang is op meerdere manieren naar Eindhoven te kunnen rijden en de Opwettenseweg van oudsher een van deze manieren is”. Verbijsterend: is dat dan belangrijker dan veiligheid? Gaan we nu echt wachten met maatregelen totdat er iets ernstig misgaat (de gedachte aan het verdronken kalf dringt zich op…)?

Fietsinfrastructuur: fietsstraten en snelfietsroutes

De gemeentes in onze regio heben gezamenlijk de Bereikbaarheidsagenda opgesteld omdat duidelijk is dat het toenemende autoverkeer zonder maatregelen zal leiden tot een verkeersinfarct in de regio. Een van de gedragen meningen is dat voor verplaatsingen over korte en middellange afstand (7-15 km) die in de conglomeratie Helmond-Eindhoven veel voorkomen, de (elektrische) fiets een kansrijk alternatief is. Immers, een afname van bijv. 10% van het autoverkeer kan al leiden tot flinke afname van de files. Dat je dat kunt stimuleren met goede fietsvoorzieningen is voor alle regiogemeentes duidelijk.

Dit inzicht is helaas niet besteed aan de Nuenense Raad. Die stelt letterlijk “…dat wij niet herkennen dat de fiets het vervoermiddel bij uitstek is voor korte afstanden” en dat fietsvoorzieningen als fietsstraten en zeker snelfietsroutes “de doorstroming van het autoverkeer belemmeren”.

Hoe kun je zo kortzichtig zijn, beste Raadsleden; u zou zich toch moeten realiseren dat hoe meer mensen de fiets nemen op de korte afstanden, hoe meer ruimte er ontstaat op de weg voor die automobilist die echt zijn auto nodig heeft! Dus door die fietser meer ruimte te geven realiseren we een echte win-win oplossing, zowel voor de Nuenense automobilist als voor de Nuenense fietser!

Ons standpunt

Als Fietsersbond Nuenen en Veilig Verkeer Nuenen hebben we samen met andere partijen veel werk verricht in de genoemde Werkgroep Mobiliteit en veel zaken tegen elkaar afgewogen. Wij zijn van mening dat juist door de fietser meer ruimte te geven ál het verkeer, ook het autoverkeer, beter zal kunnen doorstromen in de komende jaren. Daarvoor is een goede en aantrekkelijke fiets-infrastructuur nodig waarbij de veiligheid voorop staat.

Omwille van dat laatste zal de automobilist zich enigszins moeten schikken: het kan niet zo zijn dat een zeer onveilige situatie zoals op de Opwettenseweg kan blijven voortbestaan omdat men persé langs deze weg wil rijden. Het huidige autoverkeer op deze weg komt voornamelijk uit Nuenen-Zuid en kan prima via de Geldropsedijk worden omgeleid naar de Helmondweg door de bussluizen open te stellen. Dat in Nuenen-Zuid bewonersgroepen daartegen ageren klinkt voornamelijk als “not-in-my-backyard” en is niet gebaseerd op duidelijke argumenten. Ze wonen bovendien ver genoeg van de weg om er aanmerkelijk minder overlast van te ondervinden dan de bewoners van de Opwettenseweg.

Dus wat ons betreft: meer ruimte voor de fiets, een autoluwe Opwettenseweg mét snelfietsroute
en snel open die bussluizen van de Geldropsedijk!

Fietsersbond, afdeling Nuenen
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen

Categorieën